Цени

Ние от екипа на LionEye разбираме значимостта на това всеки да планира бюджета и средствата, които са нужни при подготовката и реализирането на едно събитие от какъвто и да е характер. Предлагаме за Ваше улеснение примерни схеми на ценообразуване, като всяка една от тях включва оптимален вариант, при който плащайки една цена получава максимум удоволетворение. Разбира се водени от чувството за гъвкавост и разчупено отношение, ние сме готови да договорим Вашите специфични нужди.

Видео заснемане

Фото заснемане

Комбинирани услуги